ดาบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400112/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 4 x 3 x 95 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฝักดาบทำจากไม้ มีการเคลือบด้วยสีดำ พันด้วยเชือก ด้ามจับดาบทำจากไม้ มีห่วงวงกลมแบนเรียบเชื่อมด้ามจับกับตัวดาบให้ยึดติดกัน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการต่อสู้ทำสงคราม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ, ไม้

สีดำ

งานทั่วไปอื่นๆ, ในบ้าน

อาวุธดาบ

ภาพประกอบ