ตะเกียงน้ำมัน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100345/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพตะเกียงน้ำมันทองเหลือง ลักษณะคล้ายถ้วยรางวัล

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้จุดให้แสงสว่าง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุทองเหลือง

สีทอง

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ