พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0401024/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 2 x 3 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผารูปสามเหลี่ยมขอบโค้ง พิมพ์ปางสมาธิ สลักหลังพระเป็นธรรมจักร ด้านหลังสลักอักขระยันต์

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ