พระพิมพ์หินสลัก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400945/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 7 x 10 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์หินอ่อนสลักพระสมเด็จ ด้านหลังลงอักขระล้านนา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหิน

สีขาว

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ