จานรองแก้ว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0100331/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดเกตุการาม เชียงใหม่

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพจานรองแก้วทองเหลือง ขอบหยัก มีลวดลายที่ขอบ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้รองแก้วน้ำไม่ให้เลอะพื้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุทองเหลือง

สีทอง

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ