พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400858/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 3 x 4 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผา พิมพ์พระสมเด็จ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ