พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400830/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 3 x 4 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผารูปสี่เหลี่ยม พิมพ์ปางมารวิชัยบนฐานในซุ้มโค้ง ด้านหลังลงอักขระยันต์

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ