แอ็บยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400019/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 20 x 20 x 18 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะทรงกระบอก กลมสูง แยกออกเป็น 2 ส่วนได้ คือ ตัวตัวแอ็บยา และ ฝาเปิด-ปิด มีลวดลาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ยา หรือ ใส่โอสถต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ