หำยนต์ หรือ หำโยน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400009/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 97 x 3 x 47 มิลลิเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า บนไม้แกะสลักเป็นรูปดอกไม้หลายดอก

ลักษณะพิเศษเป็นไม้ชิ้นเดียว

รายละเอียดการใช้งานประดับประตูทางเข้าหน้าบ้าน หรือ หน้าโบสถ์ ป้องกันภูตผีปีศาจ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ