หีบธรรม

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300241/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 127 x 62 x 123 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นหีบไม้ยกฐานเป้นแท่น บริเวณฝากปากเปิด-ปิดมีขนาดกว้างลงสีแดงลายทองรูปดอกไม้และหม้อน้ำ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้บรรจุเก็บพระธรรมในนี้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีทอง, แดง

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ