หีบธรรม

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300240/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 120 x 72 x 110 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นหีบไม้ยกฐานเป้นแท่น บริเวณฝากปากเปิด-ปิดมีขนาดกว้างลงสีแดงลายทองรูปดอกไม้และหม้อน้ำ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้บรรจุเก็บพระธรรมในนี้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ