หำยนต์ หรือ หำโยน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300239/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 77 x 6 x 91 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการแกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้ขึ้นเป็นรูปซุ้ม เชื่อมติดกับไม้ชิ้นล่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า บนแผ่นไม้เป็นลายฉลุลายเส้น

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานประดับโบสถ์วิหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีทอง

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ