ธรรมาสน์

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300238/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 86 x 86 x 127 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพโครงสร้างทำจากไม้ ฐานสลักช้าง 4 มุม มียอกซุ้ม 3 อัน ตกแต่งศิลปล้านนา สีแดงลายทอง มีลวดลายเทพบุตร และลายดอกไม้ หัวเป็นบันไดเป็นรูปนาคสลัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นที่สำหรับพระสงฆืนั่งใช้เทศนาแก่ชาวบ้านเวลามีพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ