ช่อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300237/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 25 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพแท่งไม้ยาวแหลมปลายไม้แหลม หัวด้ามไม้มีการเจาะรู ร้อยด้วยเชือก บนแท่งไม้มีการอักษรล้านนา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ