ข่อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300236/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 39 x 1 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพแท่งไม้ยาวเรียวแหลม ลงอักษณะล้านนา มีรูเจาะส่วนด้านบนของไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไม่สามารถระบุได้

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีดำ

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ