พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300235/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 17 x 17 x 30 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย อีกด้านเป็นเทพารักษ์นั่งขัดสมาธิบนฐานช้าง 3 หัว นั่งอยู่ในซุ้ม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ