ชุดครกตำยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300234/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 7 x 7 x 8 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพชุดครกตำยา ครกตำมีลักษณะทรงกระบอกตรงกลางกลวง มีด้ามครกตำยา หัวครกตำยาตาเป็นคึ่งวงกลม แล้วมีด้ามจับเป็นแท่งสูงปลายทู่

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการตำยา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ