ถ้วยรองขวดน้ำหยาด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300233/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 6 x 5 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานวงกลม บริเวณคอถ้วยรองน้ำหยาดเล็กแคบ ถ้วยรองน้ำหยาด ส่วนบนมีลักษณะโค้งงอขึ้นและกว้างออกมากกว่าส่วนฐาน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้เป็นถ้วยรองน้ำเวลาหยาดน้ำ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีดำ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ