เครื่องสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300232/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 5 x 10 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกรวยแหลม ด้านล่างปละภายในกลวงทะลุถึงกัน มีลวดลายเส้น ชำรุด ปลายยอด แตกหัก ทำให้เป็นรอยด้านข้าง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งาน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีดำ

งานทั่วไปในบ้าน, ในงานช่างฝืมือ

ภาพประกอบ