กระพรวน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300231/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 4 x 4 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกลมก้นกระพรวนมีรู ข้างในกระพรวน มีลูกเหล็กอยู่ภายในกระพรวน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการผูกติดกับคอสัตว์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีสีสนิม

ภาพประกอบ