ถ้วยสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300230/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดถ้วย 10 x 10 x 5 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นเศษชิ้นส่วนของถ้วยสำริด ที่แตกเป็น 3 ชิ้น ถ้านำมาประกบกันจะพอดี มีลักษณะเป็นถ้วยครึ่งวงกลม ก้นลึก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่อาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีเขียว, ดำ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ