แอ็บยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300229/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 3 x 2 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีฝาเปิด-ปิด รอบๆ และส่วนบนของแอ็บยา มีการลงลวดลายดอกไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่สิ่งของต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเงิน

สีเงิน

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ