กาน้ำ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300228/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 14 x 14 x 22 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะคล้ายไห รอบ ๆ ไห มีลวดลายเส้นและเป็นรูปร่างปากนกยื่นออกมาคล้ายกาน้ำปัจจุบัน มีหูจับติดกับตัวกาน้ำ มีฝาเปิด-ปิดกาน้ำ ชำรุดบริเวณปากฝาเปิด-ปิด แตกหักเป็นรอยแหว่ง ฝาเปิด-ปิดแตกหัก บริเวณหัวนกที่ยื่นออกมาถลอกแตกเล็กน้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเครื่องปั้นดินเผา

สีดำ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ