กระดิ่งวัว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300226/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 5 x 7 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพตัวยางที่ยึดติดกับกระดิ่งมีความหนาและแข็ง ตัวกระดิ่งมีลักษณะทรงระฆังคว่ำ ชำรุด แท่งเหล็กในกระดิ่งหายไป

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สวมคอวัว คอควาย เพื่อบอกตำแหน่งวัวควาย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุหนังสัตว์, โลหะ

สีน้ำตาล, ทอง

งานทั่วไปอื่นๆ, ในบ้าน

ภาพประกอบ