แอ็บไม้ไผ่สาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300224/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 10 x 22 x 8 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นแอ็บไม้ไผ่สาน มีรูปทรงเป็นวงรีคล้ายไข่ สามารถเปิด-ปิดได้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้ใช้ใส่ข้าว หรือ ใช้ใส่สิ่งของ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ