ดาบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300222/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 81 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพดาบสวมใส่ฝัก ฝักดาบทำจากไม้ โดยเอาไม้ทั้ง 2 ชิ้นมาประกบกันแล้วมัดด้วยเชือกให้แน่น ฝักดาบโค้งงอเล็กน้อยและยาว ส่วนดาบ ทำมาจากโลหะ ยึดติดกับด้ามจับที่ทำจากไม้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการต่อสู้ และล่าสัตว์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ, ไม้

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน

งานทั่วไปอื่นๆ, ในบ้าน

อาวุธดาบ

ภาพประกอบ