ตะเกียงรถม้า

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300221/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 11 x 10 x 23 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลัษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามรงสูงด้านบนเป็นครึ่งวงกลมโค้งมน มีที่จับด้านบนของส่วนโค้ง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ส่องทางรถม้า

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีแดง

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ