ลายไทยสำริด

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300220/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 17 x 34 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นแผ่นสำริดพิมพ์นูนลายไทย เป็นลายดอกพุทธตาล ชำรุดแตกหักเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานประดับพระธาตุจอมปิงฯ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุสำริด

สีทอง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ