กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300216/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 4 x 3 x 3 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นดินเผาทรงกรวย บริเวณกรวยใส่ยาเส้นและมีก้านยื่นออกมา เพื่อใส่ไม้สูบ มีลวดลายดอกบัวนูน รอบๆที่เสียบไม้ก้านยาสูบ มีลวดลายเส้น ชำรุด บริเวณขอบที่จุดยาสูบแตกหักและปลายก้ามที่เสียบไม้จุดยาสูบแตกเล็กน้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการสูบยาเส้น หรือใช้ในการสูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ