กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300211/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 8 x 4 x 4 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นดินเผาทรงกรวย บริเวณกรวยใส่ยาเส้นและมีก้านยื่นออกมา เพื่อใส่ไม้สูบ มีลวดลายดอกบัวนูน รอบๆที่เสียบไม้ก้านยาสูบ มีลวดลาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการสูบยาเส้น หรือใช้ในการสูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ