กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300208/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 9 x 5 x 4 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นดินเผาทรงกรวย มีกรวยใส่ยาเส้นและมีก้านยื่นออกมา เพื่อใส่ไม้สูบ มีลวดลายดอกบัวนูน ชำรุดบริเวณลายดอกบัวแตก ปลายก้านที่เสียบไม้ยาสูบแตก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการสูบยาเส้น หรือใช้ในการสูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ