กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300207/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 4 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นดินเผาทรงกรวย บริเวณกรวยใส่ยาเส้นและมีก้านยื่นออกมา เพื่อใส่ไม้สูบ ชำรุดบริเวณปากกล้องยาสูบแตกแหว่ง ปลายก้านยาสูบแตกหัก มีลวดลายดอกบัวนูน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการสูบยาเส้น หรือใช้ในการสูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ