กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300206/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 7 x 4 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นดินเผาทรงกรวย มีกรวยใส่ยาเส้นและมีก้านยื่นออกมา เพื่อใส่ไม้สูบ มีลวดลายเป็นดอกบัว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการสูบยาเส้น หรือใช้ในการสูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ