แผ่นโลหะ 12 นักษัติ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300204/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นแผ่นโลหะทองเหลืองแผ่นบาง รูป 12 นักษัติ พิมพ์จากแผ่นสำริดไม่แน่นอน ขนาดไม่แน่นอน

ลักษณะพิเศษมีพิมพ์หลายพิมพ์และหลากหลายชิ้น

รายละเอียดการใช้งานใช้ประดับพระธาตุจอมปิง ในสมัยก่อน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีทองเหลือง

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ