เหรียญ 5 สตางค์

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300200/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 2 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงวงกลมตรงกลางเป็นรู บนเหรียญ บอกตัวเลขมูลค่าของเหรียญ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเงินใช้จ่ายในสมัยโบราณ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเงิน

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ