เงินกลีบโบราณ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300199/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 3 x 4 x 3 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะโค้งงอ อ้าออกทั้งสองข้างแล้วบรรจบกัน บริเวณตรงกลางเป็นรูช่องว่าง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเงินใช้จ่ายในสมัยก่อน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเงิน

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ