พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300196/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 27 x 17 x 44 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สิงห์3 นั่งขัดสมาธิบนฐานดอกบัว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเขียว

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ