พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300195/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 23 x 13 x 38 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์ 3 มีอักษณล้านนาหลังพระพุทธรูปบริเวณฐานพระ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล, ทอง

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ