พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300194/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 15 x 10 x 30 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์ 3

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล, ทอง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ