พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300193/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 8 x 7 x 26 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์ 3 ตั้งบนแท่นฐานสี่เหลี่ยม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ