พระพุทธรูป

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300192/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพุทธรูป 10 x 6 x 29 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์ 3 ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานกราบไหว้เคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีทอง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ