ไห

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300191/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไห, โอ่ง, โถ, ขวด 22 x 22 x 22 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นไหทรงกลม บริเวณฐานเล็กแคบ แล้วค่อย ๆ กว้างออกคล้ายโอ่ง ตัวไห มีความกว้างกว่าทุกส่วน บริเวณปากไหมีขนาดเล็ก เท่ากับฐานไห ชำรุดบริเวณปากไห สีเหลือบหลุดลอก และปากไหแตกหักเล็กน้อย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการใส่น้ำดื่ม หมักอาหาร ฯลฯ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

งานศิลปะงานปั้น

ภาพประกอบ