ถาดร่อนทอง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300190/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 40 x 40 x 8 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวย มีบริเวณปากถาดกว้าง ส่วนก้นถาดตื้นเล็กเป็นหลุม

ลักษณะพิเศษเป็นไม้ชิ้นเดียวใช้ในการล่อนหาทอง

รายละเอียดการใช้งานไว้ใช้ในการล่อนทอง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ