แอ็บหมาก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300189/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 19 x 19 x 15 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกระบอก สามารถเปิด-ปิดได้ เป็นไม้ไผ่สานมีการเคลือบลงลวดลาย ส่วนฝาเปิด-ปิด นั้นปิดได้พอดีกับแอ๊บหมาก ชำรุด ไม้ไผ่สานแตกบางส่วน และสีที่ลงลายเริ่มหลุดลอก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้ใส่เก็บชุดกินหมาก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง, ดำ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ