แอ็บหมาก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300188/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 22 x 18 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นทรงกระบอก สามารถเปิด-ปิดได้ เป็นไม้ไผ่สานมีการเคลือบลงลวดลาย ส่วนฝาเปิด-ปิด นั้นปิดได้พอดีกับแอ๊บหมาก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้ใส่เก็บชุดกินหมาก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง, ดำ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

งานศิลปะงานวาด

ภาพประกอบ