แตร

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300187/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 18 x 18 x 57 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะด้ามจับเป็นไม้ทรงกระบอก กลมมน มีรู เล็ก ๆ 6 รู ไว้สำหรับให้นิ้วกดปิดรู เพื่อให้เกิดเสียง ด้านคนเป่ามีการพันด้วยเชือก ส่วนปลายแตรเป็นทองเหลืองยึดติดกับไม้เป่า บริเวณปากแตร แบนกว้างออก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการเป่าในวงดนตรี และใช้เป่าในพิธีกรรมต่าง ๆ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้, ทองเหลือง

สีทอง, น้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

เครื่องดนตรีอื่นๆ

ภาพประกอบ