ขอช้าง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300186/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 18 x 49 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีด้ามจับยาวเป็นทรงกระบอกสูง กลมมน มีตะขอยึดติดกับด้ามจับโดยการสวมเข้าไปในด้ามจับ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการบังคับช้าง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ, ไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ