ระฆัง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300185/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 32 x 22 x 2 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะรูปทรงระฆังคว่ำ ส่วนมุมล่างของรูปทรงระฆังคว่ำ โลหะโค้งงอขึ้นเล็กน้อย ทำให้ระฆังดูมีความสวยงาม เป็นโลหะตัน

ลักษณะพิเศษลงอักษรล้านนา และ เป็นโลหะชิ้นเดียว

รายละเอียดการใช้งานใช้ตีนำขบวนพระสงฆ์ เพื่อให้ทราบว่าพระสงฆ์กำลังมา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีทอง

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในวัด

ภาพประกอบ