ยามอุบากลอง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300184/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 22 x 50 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นมีรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ บนแผ่นไม้มีการลงอักษณล้านนาเอาไว้ ด้านหลังมีการแกะสลักลงจุด วันดี วันเน่า

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ไว้ดูฤกษ์งามยามดี-ยามไม่ดี

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ