กระบอกดินปืน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300183/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดเขาสัตว์ 7 x 27 x 7 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะโค้งงอ ปลายด้านหนึ่งแหลม ส่วนอีกด้านกลมมนสามารถเปิด-ปิดได้ มีการแกะสลักบนฝาเปิด-ปิดและปลายแหลมของกระบอกดินปืนปลายด้านแหลม มีการมัดห้อยเชือก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการบรรจุกระสุนดินปืน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเขาสัตว์

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, อื่นๆ

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ